Audyt energetyczny jest to, wg ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych:

„opracowanie określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego.”

Po co komu audyt energetyczny?
Na podstawie audytu energetycznego Bank Gospodarstwa Krajowego przyznaje premię termomodernizacyjną. Audyt + termomodernizacja = oszczędności

Termomodernizację można sfinansować na 2 sposoby:

    • ze własnej kieszeni, (ale po co?)
    • korzystając z premii termomodernizacyjnej.

 


Drugi sposób jest oczywiście bardziej opłacalny, gdyż opiera się na wykorzystaniu dotacji rządowej w postaci premii termomodernizacyjnej, przyznawanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w oparciu o ustawę. Część inwestycji jest więc finansowana z budżetu Państwa.

Audyt energetyczny i co dalej?
Aby skorzystać z premii termomodernizacyjnej, należy zaciągnąć kredyt bankowy na wykonanie termomodernizacji w jednym z banków komercyjnych, współpracujących z BGK.

Kredyt termomodernizacyjny to inwestycja, która spłaca się sama. Dzięki odpowiednio przeprowadzonej termomodernizacji oszczędności w wydatkach na centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową pokrywają spłatę rocznych rat kredytu wraz z odsetkami.

Podstawowym warunkiem formalnym ubiegania się o premię jest przedstawienie audytu energetycznego. Audyt taki powinien być dołączony do wniosku o przyznanie premii składanego wraz z wnioskiem kredytowym w banku kredytującym. Audyt energetyczny jest to ekspertyza dotycząca podejmowania i realizacji przedsięwzięć zmniejszających koszty ogrzewania. Celem audytu jest zalecenie konkretnych rozwiązań (technicznych, organizacyjnych i formalnych) wraz z określeniem ich opłacalności (np. okres zwrotu nakładów). Audyt energetyczny obejmuje także doradztwo w zakresie podejmowania i realizacji inwestycji mających na celu racjonalizację zużycia energii. Ta niezależna i obiektywna opinia stwierdza, które modernizacje są opłacalne w naszym budynku oraz jakie produkty i rozwiązania techniczne są najkorzystniejsze.
Audyt energetyczny bardzo precyzyjnie opisuje kilka sposobów modernizacji i dostarcza na ich temat wszelkich informacji ułatwiając podjęcie decyzji o wyborze ostatecznego wariantu do realizacji. Audyt wskazuje ponadto optymalny, czyli najkorzystniejszy dla określonych kryteriów zakres i sposób modernizacji.

Audyt energetyczny budynku powinien zawierać następujące elementy:

  • inwentaryzację systemu grzewczego, ocenę właściwości cieplnych budynku oraz określenie, jaka jest charakterystyka energetyczna budynku,
  • stwierdzenie, na jakie sposoby można przeprowadzić termomodernizację budynku,
  • ocenę opłacalności każdej z metod,
  • wskazanie, które z nich są optymalne dla audytowanego budynku.


Audyt energetyczny powinien być przeprowadzany przez wykwalifikowanego audytora energetycznego. Na rynku występuje obecnie bardzo dużo technologii i technik grzewczych, jak również technologicznie zaawansowanych, nowoczesnych i niestety nieco skomplikowanych technologii ociepleniowych. Jeżeli dołączymy do tego całą gamę urządzeń wentylacyjnych, niezliczoną ilość rodzajów okien, urządzeń do racjonalizacji zużycia wody, metod pozyskania energii słonecznej i odnawialnej to okaże się, że do poprawnego wykonania analizy dostępnych sposobów i optymalizacji zakresu termomodernizacji potrzebna jest dosyć profesjonalna wiedza i umiejętności inżynierskie. Konieczne jest również użycie wcale nieprostej metodyki obliczeniowej. Osobą posiadającą profesjonalną wiedzę jest właśnie audytor energetyczny, a metodyka obliczeń, analizy i wyniki obliczeń szczegółowo opisane są w audycie energetycznym.

re=',2,0,1,'','',0,3226,'rob