501 347 137

laredo2(a)o2.pl

AudytCertyfikat.pl

Jesteśmy specjalistami z zakresu energii i budownictwa, a w szczególności fizyki budowli.
Prowadzimy także liczne projekty z zakresu szeroko rozumianego doradztwa energetycznego

Program „Czyste powietrze”

doświadczenie

Wykonaliśmy audyty dla największych i najbardziej znanych budynków w Polsce. W całym kraju – od Ustki po Rzeszów, od Zielonej Góry po Łomżę. Pomagamy zmodernizować przedszkola, szkoły i uczelnie, biurowce i hale przemysłowe, hale sportowe i pływalnie, przychodnie i szpitale, teatry i kościoły, remizy strażackie, domy kultury oraz niezliczoną ilość budynków mieszkalnych.

Przykładowe większe realizacje:

 • Pałac Kultury i Nauki w Warszawie
 • Zamek Królewski w Warszawie
 • Teatr Muzyczny ROMA w Warszawie
 • Państwowy Zakład Higieny w Warszawie
 • Aquapark w Brzezinach
 • Ogrody Geyera, Łódź Piotrkowska 305

Uczelnie wyższe:

 • WOSWL we Wrocławiu
 • WSD w Częstochowie
 • Uniwersytet Jana Długosza
 • ASP Katowice
 • Politechnika Częstochowska

W Częstochowie:

 • Miejska Pływalnia Kryta
 • Hala Sportowa Częstochowianka
 • TZN
 • Większość szkół podstawowych i gimnazjów
 • Budynek Kościoła Parafii Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej
 • Biurowiec MPK

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

Audyt energetyczny budynku jest to opracowanie określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego.

Obecnie termomodernizacje budynków przeprowadza się nie tylko w celu oszczędności kosztów ogrzewania, ale przede wszystkim w celu uniknięcia lub ograniczenia emisji szkodliwych substancji do środowiska.

Audyt jest niezbędny w celu pozyskania środków pomocowych z NFOŚiGW, WFOŚiGW, RPO itp.

Audyty powinny być wykonane zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000966/O/D20180966.pdf

Zakres i formę wykonania audytu określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001606/O/D20151606.pdf

 

Dane kontaktowe