Polegają na zdalnym pomiarze temperatury badanego ciała. Zastosowanie nowoczesnego i wysokiej jakości sprzętu pozwala uzyskać wynik z dokładnością do 0,08oC. Obraz wynikający z rozkładu temperatur jest z powodzeniem wykorzystywany w wielu dziedzinach. Z powodzeniem kamery termowizyjne stosowane są w energetyce, ciepłownictwie, chłodnictwie i praktycznie w każdej gałęzi przemysłu. Wykrywane są dzięki nim nieszczelności, uszkodzenia, przeciążenia i inne potencjalne przyczyny awarii. Od pewnego czasu termowizja znalazła zastosowanie również w medycynie i weterynarii. Jest to metoda całkowicie bezinwazyjna, nie ma żadnych działań szkodliwych, a pozwala wykryć zmiany w organizmie do 2 tygodni przed wystąpieniem objawów klinicznych. Szczególnie dobre efekty uzyskuje się w diagnostyce guza piersi, a w weterynarii przy schorzeniach kończyn u koni. Zachęcamy też wszystkich do sprawdzania instalacji elektrycznych pracujących pod obciążeniem. Doskonale na obrazie z kamery termo widać wszystkie słabe punkty w instalacji - można uniknąć dużych strat energii, a nawet zapobiec pożarowi.

Kamera termowizyjna pozwala sprawdzić rzetelność wykonawcy ocieplenia budynku, wykryć obecność gryzoni, kun domowych chętnie gnieżdżących się w warstwie izolacji.

Badania termowizyjne budynków

Podstawową usługą, którą wykonujemy jest badanie termowizyjne budynków w celu oceny jakości osłony termicznej, stanu technicznego obiektu i wskazanie sposobu poprawy tych elementów. Znajomość konstrukcji budynków, wieloletnia praktyka i doświadczenie zawodowe pozwalają nam wykonywać analizy dające wiarygodne wyniki. Obrazy termograficzne wykonujemy najnowszymi kamerami wysokiej rozdzielczości niemieckiej firmy TESTO.