501 347 137

laredo2(a)o2.pl

AudytCertyfikat.pl

Jesteśmy specjalistami z zakresu energii i budownictwa, a w szczególności fizyki budowli.
Prowadzimy także liczne projekty z zakresu szeroko rozumianego doradztwa energetycznego

BADANIA TERMOWIZYJNE

Badania termowizyjne polegają na zdalnym pomiarze temperatury badanego ciała. Zastosowanie nowoczesnego i wysokiej jakości sprzętu pozwala uzyskać wynik z dokładnością do 0,08oC. Obraz wynikający z rozkładu temperatur jest z powodzeniem wykorzystywany w wielu dziedzinach.

Kamery termowizyjne stosowane są w energetyce, ciepłownictwie, chłodnictwie i praktycznie w każdej gałęzi przemysłu. Wykrywane są dzięki nim nieszczelności, uszkodzenia, przeciążenia i inne potencjalne przyczyny awarii. Od pewnego czasu termowizja znalazła zastosowanie również w medycynie i weterynarii. Jest to metoda całkowicie bezinwazyjna, nie ma żadnych działań szkodliwych, a pozwala wykryć zmiany w organizmie do 2 tygodni przed wystąpieniem objawów klinicznych. Doskonale na obrazie termowizyjnym widać wszystkie słabe punkty w instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania – można uniknąć dużych strat energii, a nawet zapobiec pożarowi.

Kamera termowizyjna pozwala sprawdzić rzetelność wykonawcy ocieplenia budynku, wykryć obecność gryzoni, kun domowych chętnie gnieżdżących się w warstwie izolacji.

Badania termowizyjne budynków
Podstawową usługą, którą wykonujemy jest badanie termowizyjne budynków w celu oceny jakości osłony termicznej, stanu technicznego obiektu i wskazanie sposobu poprawy tych elementów. Znajomość konstrukcji budynków, wieloletnia praktyka i doświadczenie zawodowe pozwalają nam wykonywać analizy dające wiarygodne wyniki. Obrazy termograficzne wykonujemy najnowszymi kamerami wysokiej rozdzielczości niemieckiej firmy TESTO. Badania wykonujemy zgodnie z normą PN-EN 13187 „Właściwości cieplne budynków – Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku – Metoda podczerwieni”. Specjalizujemy się w wykrywaniu wad budynków, przyczyn strat ciepła, powstawania wykropleń na przegrodach i zagrzybień. Zaleca się wykonanie badań przed i po modernizacji budynku.