501 347 137

laredo2(a)o2.pl

AudytCertyfikat.pl

Jesteśmy specjalistami z zakresu energii i budownictwa, a w szczególności fizyki budowli.
Prowadzimy także liczne projekty z zakresu szeroko rozumianego doradztwa energetycznego

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 10 rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego część opisowa projektu architektoniczno-budowlanego powinna określać charakterystykę energetyczną budynku, opracowaną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków.

Na stałe współpracujemy z kilkunastoma biurami projektów na terenie Warszawy, woj. łódzkiego i śląskiego w części projektów dotyczących energii.

Najbardziej znanymi projektami (z TVN) były „Dom marzeń” i „Dom marzeń II”

 

Dane kontaktowe