Niniejszy serwis przeznaczony jest dla Was – naszych Klientów zainteresowanych świadectwem energetycznym budynku. Trafiliście doskonale! Wykonujemy certyfikaty dla każdego budynku i lokalu: użytkowego lub mieszkalnego, bez względu na jego wielkość system ogrzewania czy chłodzenia.

Cena usługi zawiera koszt dojazdu na oględziny, wysokiej jakości wydruk Świadectwa Charakterystyki Energetycznej Budynku + wersja pdf.

Czas wykonania - 1 do 3 dni roboczych.

Działamy na terenie centralnej i południowej Polski. Mamy duże doświadczenie w tego typu usługach. Profesjonalnie i rzetelnie wykonaliśmy już ponad 500 certyfikacji, również dużych obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej, z klimatyzacją i niekonwencjonalnymi źródłami energii.

Szczycimy się 100% zadowoleniem naszych Klientów.
Na wszystkie pytania chętnie odpowiemy telefonicznie : 501 347 137

UWAGA!
Źle wykonane świadectwo stanowi wadę prawną budynku. W przyszłości może być powodem niepotrzebnych problemów takich jak podważenie umów sprzedaży, najmu i innych działań ze strony nieżyczliwych osób. Nie szukaj najtańszej oferty. Czasem może okazać się najdroższą. Nie ryzykuj - zaufaj zawodowcom. Serdecznie zapraszamy!

Świadectwo energetyczne - jest zestawieniem danych i wskaźników energetycznych budynku dotyczących zapotrzebowania energii w budynku na cele c.o., c.w.u., wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej także oświetlenia. Świadectwo pozwoli określić, ile energii będzie zużywał budynek. Ustawa stanowi, iż dla nowych budynków oddawanych do użytku świadectwo energetyczne jest dokumentem wymaganym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Od początku 2009 r. świadectwa energetyczne powinny mieć: budynki nowe - oddawane do użytku, między innymi mieszkania i domy, biurowce, hale fabryczne i budynki użyteczności publicznej, a także te istniejące podlegające sprzedaży lub wynajmowi. Ustawa określa, że nowe świadectwo należy sporządzić wówczas, jeżeli upłynął termin jego ważności lub gdyby w wyniku przebudowy lub remontu uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.

A komu świadectwa energetyczne nie są potrzebne?
Obowiązkowi sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej nie podlegają jedynie te budynki, które podlegają przepisom o ochronie zabytków, używane jako miejsca kultu i do działalności religijnej, przeznaczone do użytkowania w czasie nie dłuższym niż dwa lata, niemieszkalne służące gospodarce rolnej, przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/mkw./rok, mieszkalne przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż cztery miesiące w roku, wolno stojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2 

Kto zleca wykonanie świadectwa?
Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej powinien zapewnić i ponieść koszty jego wykonania właściciel budynku. Swiadectwo energetyczne winno być udostępnione nabywcy albo najemcy budynku lub lokalu.

I po co te świadectwa energetyczne?
Dyrektywa dotycząca świadectwa energetycznego budynków ma swoje uzasadnienie. Została oparta na licznych badaniach i przekonaniu, że ocena energetyczna poszczególnych budynków czy mieszkań skłoni użytkowników do działań energooszczędnych. Z tego zaś wyniknie znaczne ograniczenie kosztów związanych z eksploatacją budynków, w których mieszkamy i pracujemy. W dłuższej perspektywie czasu postępowanie takie wpłynie na globalne obniżenie zużycia energii, a tym samym na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Ma to być ważnym czynnikiem zwiększającym bezpieczeństwo energetyczne państw i regionów oraz powstrzymującym ocieplenie klimatu. Tak więc określanie świadectwa energetycznego budynków powinno przynieść zarówno korzyści ich właścicielom i użytkownikom budynków, jak i społeczeństwom poszczególnych krajów oraz społeczności międzynarodowej. Zwłaszcza, że na cele związane z eksploatacją budynków w naszej strefie klimatycznej przypada ponad40 procent całkowitego zużycia energii.

Kto może sporządzić dla Państwa świadectwo charakterystyki energetycznej?
Każda firma lub osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. W firmie \"Laredo-świadectwa energetyczne\" współpracujemy z konstruktorami i praktykami budownictwa , z architektem i geodetą. Daje to gwarancję prawidłowego i sprawnie wykonanego świadectwa energetycznego każdego obiektu. Dojedziemy do Państwa na terenie całego kraju. 

Zapraszamy do współpracy.