Przykłady wykorzystania obrazów termograficznych do oceny stanu osłony termicznej budynku.

 

Budynek jednorodzinny wykonany w technologii tradycyjnej. Ściany zewnętrzne trójwarstwowe z wewnętrznym ociepleniem ze styropianu. Ten rodzaj przegrody powoduje powstawanie mostków liniowych wzdłuż wieńców i nadproży. Inwestor zlecił badanie termowizyjne zaniepokojony dużym zużyciem ciepła na potrzeby ogrzewania podejrzewając znaczne straty przez strop górnej kondygnacji.

 

 

Już pierwsze zdjęcie elewacji frontowej pokazuje wszystkie główne przyczyny strat ciepła w ocenianym budynku, a więc:

    • niska jakość stolarki okiennej
    • mostki liniowe wzdłuż wieńców, nadproży i ościeży
    • mostek balkonu wspornikowego

 

 

Wnioski potwierdza termogram ściany szczytowej.
Efektem ucieczki ciepła przez mostki linowe jest znaczne zróżnicowanie temperatury na wewnętrznej powierzchni przegrody.

 

 

Przy tak dużych różnicach temperatur nieuniknione jest wykraplanie pary wodnej na powierzchni, co sprzyja osadzaniu się kurzu, a w dłuższym okresie tworzenie się pleśni.

Znaczne różnice temperatur mogą występować również na przegrodach wewnętrznych do pomieszczeń nieogrzewanych. Ściany takie rzadko są ocieplane, a ich obraz termograficzny może być zaskakujący.

 

 

W skrajnych przypadkach termiczna rozszerzalność materiałów może spowodować pękanie ścian.

Przy wyborze każdej rzeczy należy kierować się ceną – nigdy nie kupować najtańszej.

 

 

Szczególnie w przypadku stolarki okiennej oszczędność w dłuższym okresie czasu jest żadna. Badanie przeprowadzono przy temperaturze zewnętrznej 00C. Na termogramie widać jak dużym źródłem strat i dyskomfortu dla mieszkańców mogą być pozornie dobre i nowe okna PCW.